اطلاعيه

اطلاعيه

بزرگترین نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانسازی؛در بزرگترین سالن نمایشگاهی هتل المپیک ، مقدم بازدید کنندگان عزیز را گرامی میدارد.

شرکت اکباتان پیشاپیش حضور کلیه دندانسازان ایران عزیز را ارج مینهد.
25 تا 27 مهرماه همزمان با 27 امین کنگره  علمی سالانه پروتز دندان_هتل المپیک غرفه شماره 14


حضور شما سروران باعث دلگرمی ماست

@navidekbatan
Www.navidekbatan.com
66583219-21 / 66564135 / 66582759

Share

Post a Comment