دستگاه لایت کیور

دستگاه لایت کیور

لایت کیور

دستگاه لایت کیور زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دندان ترمیمی را با کامپوزیت پر میکنند و برای محکم کردن آن از لایت کیور که با نور ماوراء بنفش باعث فشردگی سریع کامپوزیت میشود استفاده میکنند

دستگاه لایت کیور دارای لامپ LED یا هالوژنی میباشد و همانطور که مطلع هستید مزیت لامپ های LED مانند هالوژنی گرما تولید نمی کند و به همین دلیل کاربرد بیشتری دارد .

تابش نور لایت کیور سه نوع میباشد:

تابش پالس که شدت نور کم و زیاد میشود

تابش RAMP که شدت نور از کم شروع میشود و با گذشت زمان شدت نور افزایش می یابد.

تابش ثابت هم بدین صورت است که نور با شدت ثابت تابیده میشود.

دستگاه کاویترون

جهت جرم گیری دندان از دستگاه کاویترون استفاده میگردد که به سه مدل بخش بندی میشوند.

ایر فلو AIR FLOW

مینی پیزون MINI PIEZON

پیزون مستر PIEZON MASTER

در مدل ایرفلو با توجه به قدرت پایین دستگاه میتوان از جرم های سطحی استفاده کرد که با پاشیدن هیدروکسید آلومینیوم بصورت پودر عمل میکند و نوع کارکرد آن مانند دستگاهای اولتراسونیک میباشد.

دستگاه مینی پیزون دارای بردی بنام برد پیزون است که باعث بوجود آمدن امواج اولتراسونیک در پیزون می شود و با دکمه های مربوطه قدرت نوسان را می توان بالا و پایین برد و امواج به صورت ارتعاشی با فرکانس زیاد به سر دستگاه انتقال می یابد.

این دستگاه نسبت به پیزون مستر قدرت و کاربردهای بیشتری دارد و توسط یک شیر برقی قطع و وصل جریان آب را انجام می دهد.

دستگاه پیزون مستر دارای یک پمپ موتور است که توسط برد کنترل می شود که مانند دستگاه مینی پیزون توسط یک شیر برقی عملیات قطع و وصل جریان آب را انجام می دهد .

این دستگاه به دو شیوه کار می کند :

• با امواج اولتراسونیک

• با امواج اولتراسوند به همراه محلول

Related

Share

Post a Comment